dijous, 29 de gener del 2009

Celebrada l'Assemblea General Anual de la Associació del Casal dels Avis d'Olost, ha quedat renovada la Junta Directiva, quedant constituïda així:

Presidenta: Rosa Casals i Company
Vice Presidenta: Roser Ruaix i Cirera
Secretària: Avelina Riba i Manalbens
Tresorer: Francesc Reñé i Busquets
Vocals:Aurora Ballús i Salvans, Maria Bruch i Bruch, Andreu Soldevila i Plata, Montserrat Ruaix i Cirera, Assumpció Font i Borrell i Dolors Marot i Macià.

Assistiren 60 socis/es.

S'aprovaren els comptes de l'any 2008 i el pressupost del 2009.

Es va demanar la col·laboració de tots els socis/es que tinguin iniciatives o idees per portar a terme des de l'àmbit del Casal, que les facin saber a qualsevol membre de la Junta, amb el ferm compromís i el màxim interès s'estudiaria la viabilitat i possibilitats de ser portades a terme.

dissabte, 10 de gener del 2009

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ANUAL DELS SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ DEL CASAL DELS AVIS D'OLOST

Dia 25 de gener de 2009
a 2/4 de cinc de la tarda en primera convocatòria i a les cinc en segona convocatòria, per si no hi hagués quòrum a la primera, amb el següent ordre del dia:

-Lectura de l'acta de l'any anterior

-Assessorament de l'estat de comptes

-Memòria de l'any 2008 i pressupost del 2009

-Renovació parcial de la Junta

-Precs i preguntes


A continuació farem la:

TORRONADA


Nota molt important:
Els socis assistents caldrà que s'apuntin abans al mateix Casal.

La data límit serà el divendres dia 23.


===================================