divendres, 27 de gener del 2012

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ANUAL
DEL CASAL DELS AVIS D'OLOST

dia 29 de gener 2012 a 2/4 de 5 de la tarda en primera convocatòria i a les 5 en segona per si no hi hagués quòrum en la primera


Ordre del dia:

-Lectura de l'Acta de l'any anterior
-Assessorament de l'estat de comptes de l'any 2011
-Memòria de l'any 2011 i pressupost de l'any 2012
-Precs i preguntes

=============

A continuació farem LA TORRONADA

Nota molt important: Els socis assistents caldrà que s'apuntin al mateix Casal abans del divendres dia 27.