divendres, 11 de gener del 2013

CASAL DELS AVIS D'OLOST
 
La Junta anuncia i convida a tots els socis i sòcies a la
 
ASSEMBLEA GENERAL ANUAL
 
el dia 20 de gener de 2013 a 2/4 de 5 de la tarda
en primera convocatòria i a les 5 en segona si no hi ha quòrum a la primera, amb el següent ordre del dia:
 
- Lectura de l'Acta anterior
- Assessorament de l' estat de comptes de l'any 2012
- Memòria de l'any 2012 i pressupost del 2013
- Renovació de la part de la Junta que marquen els Estatuts
- Precs i preguntes
 
Seguidament farem la típica torronada
 
Caldrà apuntar-se per la torronada fins al dia 17 al mateix Casal 

_______________________________________________________________________